Ove subote 28.03.2009. godine DVD Mala Subotica održala je u prostorijama Doma Kulture svoju 116.  skupštinu koja je bila izborna.  Uz nazočnost od oko 160 prisutnih članova i gostiju (dožupan ŽM – Mladen Križaić, načelnik Općine Josip Šegović, predsjednik VZMŽ Orsag Zlatko, zapovjednik VZPO Belica – Mala Subotica – Ivan Marčec, predstavnici 12 udruga sa područja Općine te predstavnici 14 DVD-a). Izvješće Upravnog odbora podnio je predsjednik društva  Mladen Jelenić koji je uz ostalo spomenuo: Sada nakon 116. godina rada društvo broji 84 aktivna člana te još 47 članova djece i mladeži. Po stručnoj osposobljenosti to bi izgledalo ovako: 23 člana bez temeljnog ispita, 19 ispitanih vatrogasaca, 17 ispitanih vatrogasaca I. klase, 11 dočasnika, 6 dočasnika I. klase, 3 počasna časnika, 1 višeg počasnog časnika i 4 časnika I. klase. Osim toga još imamo 16 vatrogasnih strojara i jednog člana obučenog za rad sa dišnim aparatima.

Prošle godine na sastancima sa mjesnim odborom imali smo dogovor o uređenju centra Male Subotice, a na našim smo najviše raspravljali o adaptaciji doma u ulici Alojzije Stepinca i to od sređivanja dokumentacije, pronalaženje sponzora i donatora pa sve do izbora izvođača radova i samog početka radova. Do sada smo sa grubim građevinskim radovima pri kraju, a nadamo se da će se do kraja godine završiti svi radovi. Iskoristio bih sada ovu priliku da se zahvalim mjesnom odboru, općini i međimurskoj županiji na dosadašnjoj pruženoj pomoći oko izgradnje doma.

Izvješće zapovjedništva iznio je zapovjednik društva Miroslav Kocijan te iznio sljedeće: U prošloj godini intervenirali smo na 9 požara, od toga 1 u samom naselju te 8 izvan naselja. Odradili smo tri tehničke intervencije prilikom prometne nesreće, t.i. ispumpavanja novog bunara EKO udruge VRBA, ispumpavanje šahta kod OŠ Mala Subotica te jednu složeniju tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz podruma i hladnjača poslovnih prostorija firme HAUBIS. Uz te tehničke intervencije izvršili smo protupožarna osiguranja i regulaciju prometa za vrijeme održavanja "Smotre dječjeg stvaralaštva" te posvećenja kapelice. Odradili smo osiguranje prometa za fašnjačku povorku te protupožarno osiguranje utakmice između NK Spartaka i NK Dinama.  Napravili smo kompletan servis S aparata te servis izolacionih aparata. Tokom godine održali smo operativne vježbe sa navalnim vozilom, sa izolacionim aparatima te samim tim stekli veću uvježbanost za izlaske na intervenciju. Da uz sve navedeno u iscrpnom izvješću tj. ukratko rečeno: od evidentiranih 21 intervencija, 28 natjecateljskih nastupa gdje smo samo prošle godine osvojili 13 pehara, povećanju i doškolovanju članova te preko 750 dobrovoljnih sati rada na uređenju i adaptaciji rezultiralo je 3. mjestom na bodovnoj listi koju svake godine provodi VZMŽ između 86 DVD-a u Međimurskoj Županiji.

Za ovu godinu DVD si je zacrtao sljedeći dnevni red:
1. dovršenje rekonstrukcije Vatrogasnog doma
2. preventivni pregledi ( vodocrpilišta, domaćinstva i bunari )
3. obrazovanje vatrogasnih kadrova
4. vježbe – operativne i školske
5. održavanje i servisiranje opreme i vozila
6. provođenje pretžetvenih i žetvenih aktivnosti
7. pripreme za natjecanje djece, mladeži i seniora te natjecanje
8. uređenje i održavanje poligona za vježbanje
9. nabava opreme

Za novog–starog predsjednika  odabran je Mladen Jelenić, za zapovjednika društva Miroslav Kocijan, za tajnika Zoran Reif, za blagajnika Mario Horvat, za dopredsjednika Josip Kovačić te za dozapovjednbika društva Dražen Magdalenić. Uz to je odabran i novi Upravni i Nadzorni odbor društva te zastupnik u skupštini VZMŽ.

Na kraju su podjelene sljedeće diplome i zahvalnice:     
diplomu i uvjerenje o stjecanju zvanja Vatrogasnog dočasnika I klase:
gospodinu Simonu Kapelari
diplomu i uvjerenje o stjecanju zvanja  Ispitanog vatrogasca I klase:
gospodični Željki Gregorinčić
gospođi Danijeli Mihalic
gospođi Snježani Novak
gospođi Sandri Obadić
gospodični Aniti Posavec
gospodinu Darku Novak
te gospodinu Miroslavu Tratnjak.

Diploma i uvjerenje o stjecanju zvanja Ispitanog vatrogasca:
gospođi Štefaniji Bujanić

Temeljem odluke Upravnog odbora dodjelila se je Zahvalnica za poseban doprinos i potporu u vatrogastvu i zaštiti od požara, a vezano za pomoć na državnom natjecanju:
firmi HAUBIS čAKOVEC d.o.o.
Općini Mala Subotica
firmi START d.o.o. Mala Subotica
Ljekarni Petek
DVD-u Gornji Vidovec
gospodinu Poje Antunu
te gospođi Sandri Štajerec.