Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Mala subotica od 2016. do 2020. godine u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga strateškog razvojnog programa na donošenje Općinskom vijeću, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Javno savjetovanje o nacrtu strateškog razvojnog programa traje od 3. do 8. studenog 2016. godine. Za savjetovanje je dostupan nacrt strateškog razvojnog programa. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju. Izrada ovog dokumenta sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog strateškog razvojnog programa upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 8. studenog 2016. godine do 14 sati dostave na adresu elektroničke pošte procelnik@opcina-mala-subotica.hr.

 

strateski-razvojni-program-opcine-mala-subotica-od-2015-do-2020-godine_final

obrazac_savjetovanje-s-javnoscu_srp_mala-subotica