Načelnik općine Mala Subotica Josip Šegović, sazvao je 70. sjednicu Općinskog poglavarstva općine Mala Subotica dana  koja će se održati danas s početkom u  18,00 sati u sjedištu općine, Glavna 29/a. Dnevni red današnje sjednice je sljedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa 69. sjednice Općinskog poglavarstva.
2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu za Izgradnju  dijela kanalizacije I. i  II. faza.
3. Odabir izvoditelja radova održavanja zelenih površina i groblja na području Općine Mala Subotica.
4. Odabir izvoditelja radova na porezivanju poljskih puteva.
5. Odabir izrađivača plana gospodarenja otpadom.
6. Ostala pitanja.
7. Zamolbe