Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ vas poziva na 76. izbornu godišnju skupštinu. Poziv možete vidjeti pod opširnije.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

SVETI KRIŽ

Sveti Križ, 1. ožujak 2013.godine

Temeljem članka 27. Statuta i odluke Upravnog odbora DVD-a Sveti Križ,

POZIVAMO VAS NA 76. IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

DVD-a SVETI KRIŽ

koja će se održati 9.03.2013. (subota) s početkom u 19,00 sati,

u Društvenom domu u Svetom Križu, Augusta Šenoe 32.

Za skupštinu predlažemo slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela i to:

– radnog Predsjedništva,

– zapisničara,

– dva ovjerovitelja zapisnika,

– verifikacijsko-kandidacijske komisije

2. Izvješće verifikacijske-kandidacijske komisije

3. Izvješća:

– Upravnog odbora i Zapovjednika

– Blagajnika

– Nadzornog odbora

4. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu,

5. Rasprava,

6. Usvajanje podnijetih Izvješća, Programa rada i Financijskog plana,te davanje razrješnice dosadašnjim dužnosnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora

7. Razmatranje i usvajanje Statuta DVD-a Sveti Križ

8. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora

9. Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika i zamjenika zapovjednika, Tajnika te zastupnika u Skupštinu vatrogasne zajednice Međimurske županije,

10. Podjela zahvalnica i riječ gostiju

11. Ostala pitanja i prijedlozi

Upravni odbor

DVD Sveti Križ