Ovih dana asfaltirana  je pristupna cesta iza DVD-a Držimurec-Strelec gdje se našim vatrogascima omogućuje brža i lakša intervencija. Općina je za tu investiciju izdvojila 55.300,00kn. Sanirane su i udarne rupe lokalnih cesta na području Općine Mala Subotica gdje je investicija iznosila 28.100,00kn.