21.03.2015. – DAN NARCISA – Svjetski dan borbe protiv raka dojke

Tradicionalnom, simboličnom prodajom narcisa, Županijska liga protiv raka Čakovec, Zavod za
javno zdravstvo Međimurske županije te Klub žena oboljelih od raka dojke “Nova nada” osim
prikupljanja humanitarnih priloga, žele pozornost skrenuti na važnost preventivnih pregleda
kako bi se bolest otkrila u što ranijoj fazi, ali i donošenje Nacionalnog programa za liječenje raka
dojke u specijalnim centrima s multidisciplinarnim pristupom gdje bi svaka žena imala pravo na
optimalnu dijagnostiku, liječenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju te palijativnu skrb.
U Općini Mala Subotica akcija će se odvijati na nekoliko lokacija, te se pozivaju mješani da
sudjeluju svojim humanitarnim doprinosom.

Lokacije u Maloj Subotici će biti:

ispred restorana Fortuna,

ispred prodavaona Metss-a

i kod samoposluge Pojek.

U Palovcu, Svetom Križu i Držimurec-Strelcu kod prodavaona Metss-a.

Akcija će se provoditi 21.03.15. od 8 – 11 sati.