Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Mala Subotica prema slijedećem rasporedu: