Na 28. sjednici Općinskog vijeća Mala Subotica prikazan je Završni račun Dječjeg vrtića «Potočnica» Mala Subotica za 2007.godinu. On pokazuje da  ukupni prihodi iznose 876.007,31 kn, a odnose se  na:
* Prihod od uplate roditelja ………………453.982,50
* Prihod od Općine ……………………………396.745,50
* Prihod od najma prostora ………………1.050,00
* Kamate ………………………………………… 129,43
* Višak prihoda iz 2006. ……………………24.099,88
Ukupni rashodi iznose 870.219,93 kn,  dok se višak od 5.787,38 kn raspoređuje za 2008. godinu.
Financijski plan i plan rada Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2008. godinu rađen je na bazi zbrinjavanja 80 djece mjesečno. Ekonomska cijena 10-satnog boravka iznosi 1.020,00 kn, dok je omjer financiranja 50 % roditelji i 50 % općine Mala Subotica.
Ukupni planirani prihodi iznose  969.050,00 kn u istom su iznosu planirani i rashodi.

Temeljem Zahtjeva zaposlenika i Odluka Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Potočnica“ Općinsko vijeće donijelo je odluku o povećanju plaća djelatnicima  Dječjeg vrtića «Potočnica» Mala Subotica u visini od 5 % na bruto iznos.