Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica je na 18.  sjednici održanoj dana 11.06.2015. godine temeljem čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl 29. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica  donijelo

 

 O D L U K U

 O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA

ODGOJITELJ – 1 izvršitelj M/Ž – RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA