Uređenje Doma kulture u punom je jeku. Radovi se izvode prema etapama, no došlo je do velikog problema. U troškovniku nema predviđene ventilacije prostora. Ugovorom je potpisano da ministarstvo plaća 1,2 milijuna kuna, a sve ostale radove plaća Općina. Ventilacija je dodatnih 200.000 kuna, na sjednici Vijeća napomenuo je Vladimir Domjanić. Otvorenje doma kulture se predviđa za prosinac ove godine.