Na održanom božićnom sajmu prikupljali su se dobrovoljni prilozi za našu ustanovu na posebnom štandu. Skupljeno je 2.484,00 kuna što je i utrošeno za nabavku didaktičkog materijala, a naše tete se od srca zahvaljuju na donaciji te velikodušnosti udruga i pojedinaca koji su omogućili da se ta donacija prikupi.