Na 28. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 18.06.2008. sa početkom u 18,00 donijeta je Rješenje o razrješenju člana Uprave groblja,  Zdravka Krčmara iz Male Subotica, A. Stepinca 10. Za  novog člana  Uprave groblja Mala Subotica-Štefanec imenuje se Josip Pintar iz  Mala Subotica, I. Vurušića 1. Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova nazočnih vjećnika