U subotu, 24. ožujka 2012. okupila se nekolicina mještana Štefanca kako bi očistila okoliš od smeća i uklonila opasno granje sa stabala. S obzirom da je posao bio velikog opsega, a sudionika poprilično malo, ograničili smo svoje aktivnosti na središnji park oko nogometnog, rukometnog i odbojkaškog igrališta.

Također, četiri su žene iz Udruge žena uređivale okoliš kod crkve. Među udrugama, najzastupljenija je bila Udruga mladih sa svojih 7 članova, zatim Udruga žena Štefanec sa svojih 5 članica (nisu sve na fotografiji, zbog dislociranosti tijekom akcije), dok je najmanje prisutnih bilo iz NK Jadran (3 člana) i DVD-a Štefanec (2 članice). Također je akciji prisustvovala većina članova VMO Štefanec (njih 5 od ukupno 7), a četiri su mlađe sudionice došle na akciju u ime OŠ Ivanovec.

Prikupili smo 4 vreće smeća (nešto se uspjelo odvojiti kao plastika i papir, a nešto je ostalo nesortirano. U cijelom parku uklonjeno je granje koje je smetalo bilo iz estetskih ili praktičnih razloga, te je odvezeno na poveću hrpu u parku gdje je odmah spaljeno pod nadzorom članica DVD-a Štefanec. Smeće se skupljalo po gotovo cijelom Štefancu, koliko nam je to dozvolio vremenski okvir i brojnost sudionika.

Akcija je uspješno privedena kraju, te se za sljedeću godinu planira u ranijem terminu i većem opsegu. Kao nezadovoljstvo svih prisutnih entuzijasta mora se istaknuti preslab odaziv mještana „malog“ Štefanca (nijedan sudionik!) i općenito mali odaziv, iako je nekoliko dana prije održan sastanak VMO Štefanec sa svim udrugama u mjestu i mještani su preko plakata na 3 različita punkta u Štefancu informirani o ekološkoj akciji.