Kako bi se održala tradicija proslave ''Fašjenskog pondelka'' i ove je godine u Restoranu ''Fortuna'' bilo jako živo. Nekoliko grupa maškara uz tradicionalno prisutne umirovljenike podružnice Mala Subotica, zabavljalo se duboku u noć. Na slikama u galeriji udruge "Sport za sve" možete vidjeti dio štimunga koji je  te večeri vladao u Fortuni. (Tekst: LJ. Šipuš, foto: V. Šipuš)