Poštovani mještani Općine Mala Subotica!
Općina Mala Subotica dodijelila je tvrtki "Gospodarstvo Juras", Mala Subotica, Glavna 65, vlasnik Kristijan Juras, koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti zbrinjavanja otpadnih fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općina Mala Subotica, sukladno Zakonu o koncesijama ("Narodne novine" br. 125/08).
Molimo da se za izvršenje usluge obratite isključivo koncesioniaru "Gospodarstvo Juras", Mala Subotica, Glavna 65, mobitel: 098 177 0889. Cijena usluge iznosi 27,00 kn/m3 sa PDV-om.