članak 10. mijenja se i glasi: U postotku od 100 % plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se vlasnici parcela u Zoni poduzetništva čiji će se  zahtjevi za obračun  komunalnog doprinosa dostaviti od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica do kraja 9.mjeseca 2010. godine, a gradnju građevine izvršiti u roku od tri ( 3 ) godine, odnosno od kupnje parcele građevinu staviti u funkciju u roku od četiri (4) godine. Ukoliko se vlasnici ne pridržavaju naznačenih rokova iz drugog stavka ove Odluke plaćaju komunalni doprinosa u cijelom iznosu, a prema rješenju o komunalnom doprinosu izdanom od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica. Iako Josip Šegović smatra da se predloženim izmjenama i dopunama Odluke nekome pogoduje pri kupnji zemljišta i da nema potrebe za izmjenama,  jer se ionako proračunom ne planira prodaja zemljišta u Zoni, glasao je za tu Odluku. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za Zonu poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.