Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

Podaci o javnom naručitelju: Kontakt podaci:
Općina Mala Subotica, Glavna 29/a, 40321 Mala SuboticaOIB: 60445678357

URL: www.opcina-mala-subotica.hr

Tel:  040 631 705, 040 631 700Fax: 040 631 500

e-mail: procelnik@opcina-mala-subotica.hr  

 

 

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da Općina Mala Subotica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. « FORTUNA d.o.o.», Park Rudolfa Kropeka 2, ČAKOVEC,
O.I.B.-14853948041, MB-03489674

2. « DOMUS d.o.o.», Glavna 29/a, MALA SUBOTICA,
O.I.B.-24978521252, MB-02342545