IZVEDBA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ MALA SUBOTICA

 

Općina Mala Subotica temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica.

Ovo savjetovanje objavljeno je na EOJN Republike Hrvatske te je otvoreno od 08.05.2018. do 13.05.2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

Do 13. svibnja 2018. godine svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na EOJN.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na istom mjestu te u EOJN.

 

DoN i Troškovnik

Građevinska dozvola sa oznakom pravomoćnosti

Nacrt Ugovora o javnoj nabavi

Projekt – 1. dio

Projekt – 2. dio

Projekt – 3. dio

ESPD Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica

 

 

 

 

 

IZVEDBA RADOVA NA IZGRADNJI OBORINSKE ODVODNJE S PARCELA K.Č. 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 217/2, 217/3, 218/1 K.O. BENKOVEC U NASELJU MALA SUBOTICA

 

Općina Mala Subotica temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave Izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje s parcela k.č. 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 217/2, 217/3, 218/1 k.o. Benkovec u naselju Mala Subotica.

Dokumentacija o nabavi je objavljena 19. svibnja 2017. godine.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

Do 26. svibnja 2017. godine svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu: referent@opcina-mala-subotica.hr .

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na istom mjestu.

Glavni projekt – tekstualni, Mala Subotica

NACRT – Dokumentacija za nadmetanje – oborinska odvodnja Jagodišće

TROSKOVNIK MS DO TRATA KANALIZACIJA BEZ CIJENA 25042017

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju, ev.br. B-RA-617