Općina Mala Subotica otvara Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mala Subotica.

Javno savjetovanje otvoreno je od 03.01.2018. do 26.01.2018. godine.

U prilogu obavijesti možete preuzeti Nacrt Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mala Subotica te obrazac za sudjelovanje u Javnom savjetovanju. Popunjeni obrazac za sudjelovanje može se dostaviti Općini Mala Subotica zaključno s 26.01.2018. godine na e-mail adresu: referent@opcina-mala-subotica.hr .

NACRT – Odluka o načinu pružanja komunalne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada

Obrazac-za-sudjelovanje