Aktualni sat 29. sjednice Općinskog vijeća općine Mala Subotica započeo je izvješćem načelnika općine Josipa Šegovića o proteklom razdoblju od posljednje održane sjednice. Načelnik se osvrnuo da je u tijeku izrada PURO – Mala Subotica koji izrađuje tvrtka CONSULT-PROJECT d.o.o. iz Kalnika. Isto tako,  projekti sanacije deponije MOLVINE u potpunosti su završeni i od strane općine zatražen je povrat sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno sklopljenom ugovoru o sanaciji deponije. Naglasio je da su sredstva za pomoć kupnji drva isplaćena 151 osobi prema spisku Centra za socijalnu skrb, ali tu dolazi do nesporazuma jer od strane Centra stalno se mijenjaju popisi korisnika što onda kod onih koji su izgubili pravo na dodjelu stvara nezadovoljstvo. Deratizacija je izvršena na cijelom području Općine od strane tvrtke BIOINSTITUT iz čakovca temeljem ugovora. Za izgradnju pješačko-biciklističkih staza raspisan je natječaj te su odabrani izvoditelji radova i čeka se samo pozitivna odluka Upravnog vijeća ŽUC za početak gradnje. Načelnik je i napomenuo da je izvršena izrada zelenog plana uz dopune radne grupe novih prijedlozima novoosnovanih udruga i primjedbama ostalih članova radne grupe. Dobra vijest je i da su dva projekta i to „Sanacija Doma kulture Mala Subotica“ i „Etno kuća“ u ulici A. Stepinca 18 kandidirana u proračun Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2009. godinu, te je na kraju naglasio da su prodane četiri parcele na prvoj javnoj dražbi.