ARHIVA INFORMATIVNOG GLASILA OPĆINE MALA SUBOTICA

Broj 25 – prosinac 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 24 – prosinac 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 23 – prosinac 2016.

mala-23

 

Broj 22 – prosinac 2015.
Naš listek mala br 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 21 – prosinac 2014.

naš listek 21 mala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 20 – prosinac 2013.

listek_mala

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 19 – prosinac 2012.

 

Broj 18 – prosinac 2011.

mala-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 17 – lipanj 2011.

mala-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 16 – prosinac 2010.

mala-16

Broj 15 – srpanj 2010.

mala-15

Broj 14 – prosinac 2009.

mala-14

Broj 11 – prosinac 2006.

mala-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 10 – srpanj 2006.

mala-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 9 – prosinac 2005.

mala-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj 8 – srpanj 2005.

mala-8

 

Broj 7 – prosinac 2004.

mala-7

 

 

 

 

 

 

 

Broj 4 – lipanj 2003.

mala-4