Obavještavamo Vas da je temeljem Državnog zavoda za statistiku za Općinu Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica određen novi matični broj 2721015 i novi OIB 60445678357 koji se primijenjuju od 27. siječnja 2011. godine i s tim datumom prestaju važiti dosadašnji matični broj i OIB.