Na temelju članka 30.Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( «Narodne novine» – 152/08) Općina Mala Subotica objavljuje OBAVIJEST o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica.

I. Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica u trajanju od 15 dana i to od 16.06.2010.g. do 30.06.2010.god.
II. Javni uvid provodi se u prostorijama općine Mala Subotica, Glavna 29A, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Tijekom javnog uvida javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javnog uvida te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi.
III. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog  Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica najkasnije u roku od osam dana od isteka roka iz članka I. ove obavijesti.