Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Mala Subotica prema sljedećem rasporedu:

18.09.2018. UTORAK

19.09.2018. SRIJEDA

20.09.2018. ČETVRTAK

21.09.2018. PETAK

24.09.2018. PONEDJELJAK

25.09. 2018. UTORAK

26.09.2018. SRIJEDA

27.09.2018. ČETVRTAK

MALA SUBOTICA

MALA SUBOTICA

MALA SUBOTICA

MALA SUBOTICA

SVETI KRIŽ, PALOVEC

PALOVEC

DRŽIMUREC, STRELEC

PIŠKOROVEC

Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma (antidot Vitamin K).

Molimo vas :
– da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija
– da ne dirate i ne premještate postavljene kutije s mamcima
– da onemogućite djeci pristup postavljenim kutijama s mamcima
– da onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim kutijama s mamcima

Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 098 465 485