Od ponedjeljka, 8.8. do petka, 19.8.2011. u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A, svaki radni dan od 12-15 sati moći će se prijaviti šteta od elementarne nepogode-suše na poljoprivrednim kulturama ako je šteta veća od 30% prosječnog trogodišnjeg prinosa. Na prijavu je potrebno donijeti OIB, Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili kopiju katastarskog izvadka za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta (može i skinutog s interneta).