Obračunom proračuna za 2007. godinu ostvareni su prihodi u visini od 5.786.458,74 kn i rashodi 5.053.645,32 kn. Utvrđen je višak prihoda u visini od 698.389,74 kn koji se  prenosi u 2008. godinu, te će se raspodijeliti  kako slijedi:
Uređenje Zone poduzetništva – 500.000,00 kn
Program izvlaštenja i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – 198.389,74 kn

Stanje obaveza i potraživanja općine Mala Subotica na dan 31.12.2007.godine.
Nepodmirene obaveze općine Mala Subotica sa 31.12.2007. godine iznose 2.101.613,77 kn kn. U nepodmirene obaveze uključene su obveze za zajmove u visini od 1.574.214.,49 kn te kamate za kredit 208.263,44 kn.  Potraživanja  Općine Mala Subotica  iznose 1.284.314,97 kn.