Općinsko vijeće Mala Subotica na prijedlog Poglavarstva  Općine Mala Subotica sa 61. sjednice održane dana  27. svibnja 2008.godine donijelo je odluke o otkupu zemljišta na k.o. Benkovec, z.k.ul. br. 438,  gruntovna čestica  446/6/7/1 površine 526 m2 koja je identična sa  k.č. 288. Otkup ovog zemljišta  izvršiti će se po cijeni  od 12.000,00 kn. Isto tako donijeta je odluka o otkupu zemljišta na k.o. Držimurec, z.k.ul. br. 2056,  gruntovna čestica  348/2 površine 1.813 m2 koja je identična sa  k.č. 1111. Otkup zemljišta  izvršiti će se po cijeni  od 11.000,00 kn. Obje odluke prihvaćeno su  jednoglasno.