Na temelju članka 207. stavka 2. Zakona o vodama  (« Narodne novine  br. 153/2009), i članka 28. Statuta Općine Mala Subotica (« Službeni glasnik «  Međimurske županije  br. 10/09.), Općinsko vijeće Mala Subotica na 13. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2010. godine donijelo je odluku kojom ne daje prethodnu suglasnost na promjenu cijene vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Odluku pogledajte klikom ovdje.