U petak, 16. srpnja, održana je 13. sjednica OV Općine Mala Subotica. U nastavku čitajte: Za sanaciju Molvina potrebno oko 6 milijuna kuna; Problem zapuštenih starih dvorišta; Molba za sufinanciranje školovanja; Zlatko Dominić: Gdje odlagati građevinski otpad?; V. Šipuš: Iz Trnave katastrofalno smrdi!

Za sanaciju Molvina potrebno oko 6 milijuna kuna
Načelnik Općine Mala Subotica Vladimir Domjanić na posljednjoj je sjednici vijeća izvijestio vijećnike o stanju na odlagalištu Molvine. Napravljen je troškovnik za sanaciju oko 18 000 metar kubnih otpada. Vrijednost sanacije se procjenjuje na oko 6 milijuna kuna. Sanacija bi se trebala sufinancirati u omjeru 60 posto Općina, a 40 posto Fond.

Načelnik je bio u Fondu za zaštitu okoliša gdje je obećano da će Fond kandidirati projekt prema EU kohezijskim fondovima za 2012. Kako je objasnio Domjanić, Općina trenutno nema toliki novac. Do konačne sanacije potrebno je provoditi barem jednogodišnju deratizaciju i kontrolirati ograđeno područje koje je uz samu cestu.

Problem zapuštenih starih dvorišta
Vijećnica Đurđa Horvat na sjednici je postavila pitanje kakva je kazna za osobu koja ne uređuje dvorište i koje ovlasti u tome ima komunalni redar. Navela je primjer iz susjedstva, gdje  V. Križaić iz Štefanca ne održava parcelu, jedino je očistio ispred kuće.

Pozvala je komunalnog redara, a on je objasnio da ne smije na privatni posjed, premda je korov viši od 2 metra. Načelnik Domjanić je potvrdio da prema njegovim saznanjima kod ovakvog problema komunalni redar reagira samo kad je u pitanju ambrozija. Ispred kuće je očišćeno.

No nije tu jedini problem. Takvih primjera u Općini ima više od 30. Zasad nema elemenata za kažnjavanje po problemima takvog tipa a na jesen će biti potrebno donijeti promjene u komunalnom redu  Općine.

Molba za sufinanciranje školovanja
Vijećnica Đurđa Horvat na sjednici vijeća iznijela je mišljenje da bi bilo dobro pomoći Mariju Oršošu i dijelom sufinancirati doškolovanje. Mario Oršoš je završio trogodišnju školu za keramičara s vrlo dobrim uspjehom. No njegova je želja postati policajac, no bez završene četverogodišnje škole to je nemoguće.

Kako je objasnila vijećnica Horvat, cijena prekvalifikacije u POU Novak bi iznosila oko 13 500 kuna. U razgovoru s gospodinom Markovićem iz Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa objašnjeno joj je da bi Ministarstvo moglo dijelom sufinancirati školovanje, dijelom Općina i Županija. Još je potrebno i dobiti suglasnost od načelnika  PU Međimurske da će se nakon završetka školovanja za policajca polaznik moći zaposliti.

Načelnik Domjanić je odgovorio da je upoznat sa slučajem i da se slaže da je potrebno pomoći u ovakvim svijetlim primjerima kod Roma te da će razgovarati sa načelnikom Sokačom i sa županom i vidjeti što se da, a na vijeću se neka odluči o financiranju. Dodao je da je ujedno žalosno da u Uredu za nacionalne manjine nemaju predviđena sredstva za tu namjenu.

Zlatko Dominić: Gdje odlagati građevinski otpad?
Vijećnik Zlatko Dominić na sjednici vijeća postavio je pitanje u vezi s odlaganjem građevinskog otpada na području Općine Mala Subotica. Načelnik V. Domjanić je  odgovorio da se svi koji imaju građevinski otpad jave na Općinu te da će biti upućeni kamo i kako odlagati građevinski otpad. često smo svjedoci da se otpad odvozi u nedjelju ujutro i kasno navečer i odlaže gdje se stigne. Komunalni redar može kazniti svakoga koga zatekne u tom prekršaju, a nedavno je kaznu od 1 000 kuna dobila jedna osoba iz Novog Sela na Dravi čiji otpad je pronađen na divljem odlagalištu Dol.

V. Šipuš: Iz Trnave katastrofalno smrdi!
Na problem onečišćavanja Trnave u nekoliko navrata je upozoravao vijećnik Valentin Šipuš. Taj problem je ponovno istaknuo na posljednjoj sjednici Vijeća Općine Mala Subotica. Ističe da zadnja tri tjedna katastrofalno smrdi. Ima dana kada po Trnave teče sve osim vode.

Kaže da dolazi jedan kanal iz Pribislavca, a sumnja na ispuštanje iz svinjogojske farme. Načelnik Domjanić je objasnio da je i nedjelju zvao Centar 112 te  komunalnog redara Grada čakovca i državni inspektorat, no kad iz inspektorata stigli u ponedjeljak ujutro, voda je bila čista. Iz Hrvatskih voda sumnjaju da voda dolazi iz farme. čeka se na izvješće iz inspektorata.