Dana 16.listopada 2013.godine održana je 13.sjednica Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ.

članovi VMO Sveti Križ donijeli su Plan rada i Financijski plan za 2014.godinu. Osvrnuli su se na odaziv udruga i mještana u pomoć kod poplave krajem mjeseca kolovoza te na organizaciju jesenskog proštenja. O detaljima sa sjednice može se pročitati u ZAPISNIKU sa sjednice.