U prilogu možete preuzeti raspored odvoza otpada i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta u 2019. godini

Odvoz otpada i mobilno reciklažno dvorište – način i raspored korištenja u 2019. godini

Popis otpada koji se predaje u MRD NN 2015-121-04.11.2015