Na temelju Odluke o stipendiranju redovnih studenata koji se školuju na visokim školama i fakultetima, Izmjena i dopuna Pravilnika o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija i Odluke načelnika Općine Mala Subotica raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini  2010./2011. Više u nastavku.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće:
– da su studenti druge, treće, četvrte ili pete godine studija
– da im dosadašnji prosjek ocjena iznosi najmanje 3.00
– da im roditelji imaju prebivlište na području Općine Mala Subotica najmanje 5 godina do dana objave natječaja.

2. Uz pismenu zamolbu s kratkim životopisom i motivacijskim pismom, potrebno je dostaviti sljedeće:
– potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet koja sadrži podatak akademske godine ili semestra kojeg je student upisao
– presliku osobne iskaznice
– potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosjekom ocjena
– izjavu o broju članova kućanstva
– potvrdu o prebivalištu za sve članove kućanstva
– izjavu da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju
– potvrdu fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji
– preslika rješenja Porezne uprave o visini dohotka za sve članove kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu po svim   osnovama
– potvrdu o prosjeku plaća obaju roditelja za prethodno tromjesečje
– za roditelje koji su hrvatski branitelji, potvrdu Ureda za obranu da su u domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana
– za roditelje koji su nezaposleni, potvrdu Zavoda za zapošljvanje o nezaposlenosti
– za roditelje slabijeg socijalnog statusa, potvrdu centra za socijalnu skrb o primanju socijalne pomoći
– izjava kandidata bez jednog ili oba roditelja, te kandidata samohranih majki i očeva.

4. Zamolbe se podnose na adresu Općine Mala Subotica , Glavna 29/a, 40 321 Mala Subotica, u roku od 15 dana od objave natječaja sa naznakom „Natječaj – stipendije 2010 / 2011“.

5. Kandidati kojima će biti dodijeljene stipendije biti će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke Oćinskog načelnika o dodjeli stipendija.

6. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica, Glavna 29/a, ili na telefon 631-700.