Vijećnicima općine Mala Subotica predočeni su iznosi dugovanja fizičkih i pravnih osoba na ime komunalne naknade. Poimence su pobrojani svi dužnici i iznosi njihovih dugovanja. Kako je primijetio vijećnik Valentin Šipuš, među dužnicima su i vijećnici i poglavari. Pitao je što se poduzima protiv dužnika te je primijetio kako Općina nema što očekivati od građana kad oni koji su na pozicijama u Općini ne izvršavaju svoje obaveze. Među dužnicima je mnogo onih koji Općini duguju i više od 2 tisuće kuna. Ukupan dug fizičkih osoba iznosi 669 tisuća kuna, a pravnih gotovo 144 tisuće kuna. Dug na ime grobne naknade iznosi gotovo 65 tisuća kuna. Zbog toga će Općina u idućoj godini poduzeti mjere prisilne naplate. Na sjednici Vijeća prihvaćen je prijedlog proračuna za 2009. godinu koji se planira u iznosu od 17,3 milijuna kuna. Od prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni u Maloj Subotici očekuje se prihod od 7,7 milijuna kuna. Općina očekuje 2,1 milijun kuna pomoći iz državnog proračuna i 1,8 milijuna kuna pomoći iz županijskog proračuna. Na sjednici se našao i prijedlog o razrješenju predsjednika Uprave groblja Franje Jankovića, međutim, prijedlog vladajuća većina nije prihvatila pa predsjednik ostaje na dužnosti.