Općinsko vijeće Mala Subotica na svojoj 31. sjednici održanoj dana 22.12.2008. god. donijelo je Program gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture  za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u općini Mala Subotica za 2009.godinu. Program gradnje obuhvaćao bi izgradnju ulične vodovodne mreže u: ulici I. Novaka –Štefanec, promjera 200 mm, ulica Zorana Šegovića –M. Subotica, promjera 200 mm, te Novoj ulici u centru –M. Subotica, isto promjera 200 mm.  Procjena vrijednosti ovih investicija je 328.000,00 kuna. Investicija izgradnje oborinske i fekalne kanalizacije u Zoni poduzetništva Mala Subotica stajat će 3.350.000,00 kuna. Općinsko vijeće Mala Subotica je ostavilo slobodan proctor izmjenama i dopunama tijekom planiranog razdoblja sukladno ostvarenim prihodima od naknade za priključenje i ostalih sredstava predviđenih za građenje. Download dokumenta.