Općinski načelnik V. Domjanić je objasnio da postoji interes, ali za neke konkretnije ponude će se očito morati pričekati nešto bolja gospodarska situacija. Informirana je javnost o donošenju  nove odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa u zoni, također i čelnike Županija i Općina i poduzetnike iz cijele Hrvatske na seminaru u Opatiji potkraj prošle godine. U pripremi je i reklamni letak  zone koji će skoro ići u medije, REDEU i sl.