Ovim putem obavještavamo sve da počinje prodaja poduzetničkih parcela putem javnog nadmetanja koje se održava na licu mjesta u Zoni poduzetništva Mala Subotica, u srijedu 20.08.2008. godine u 10,00 sati, a svaka slijedeća zadnjeg petka u mjesecu. Danas je posljednji dan uplate iznosa od 15.000,00 kn po parceli ukoliko naravno sutra želite licitirati. Iznos se uplaćuje u prostorijama općine, Glavna 29/a. Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, a strane samo ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete (identitet se utvrđuje uvidom u osobnu iskaznicu, domovnicu ili putovnicu, te registraciju obrta ili poduzeća). Početna cijena zemljišta na javnom nadmetanju je 110,00 kune za 1 m2, sukladno odluci Općinskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta. Ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Mala subotica, na tel. 040 / 631 – 700 ili na ovoj službenoj općinskoj web stranici.