Općinsko poglavarstvo Mala Subotica na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi, na 58. sjednici donijelo je odluku o odabiru najpovoljnije od tri pristigle ponuda za radove „Izrada, dobava i montaža ograde na groblju Benkovec-Jurčevec, Palovec te Držimurec-Strelec“. Najpovoljniju ponudu poslala je novoosnovana firma „Mif metal“ iz Male Subotice. Cijena cjelokupnog procesa izrade ograda koju su ponudili iz firme „Mif Metal“ iznosi 68.1991,00 kn. Tako sada glavne ulaze na groblja tri navedena sela krase predivne kovane ograde, na koje zasigurno mogu biti ponosni njihovi stanovnici.