U pripremi je novi broj općinskog glasila “Naš listek” te pozivamo na dostavu zanimljivih materijale (tekstova, fotografija) iz djelokruga rada odgojno-obrazovnih ustanova, mjesnih odbora, vjerskih zajednica, udruga, društava, klubova, pojedinaca, s područja općine Mala Subotica, koji se odnose na period od izlaska prošlog broja glasila “Naš listek” (za Božić 2015.godine) pa sve do predaje materijala za ovaj broj.

Materijali se dostavljaju isključivo u digitalnom obliku do petka, 25.11.2016. godine u ured Općine ili na e-mail opcina@opcina-mala-subotica.hr, glavnom uredniku na e-mail mario.zamuda@gmail.com (mob. 098/393-070) te ostalim suradnicima:

Željko Agejev (098/61 03 94 ),
Jelena Jančec, Strelec 3 ( 091/79 101 36 ),
Jadranka Sermek ( 098/463 313 ),
Valentin Šipuš ( 098/95 10 987 ) i
Franjo Mesarić-Frenki ( 099/66 31 972).

Kasnije dostavljeni materijali neće se uvrstiti u sadržaj glasila, jer će nakon navedenog roka krenuti priprema za tisak.
Vladimir Domjanić, općinski načelnik