Vijećnica Đurđica Jančec postavila je na petoj sjednici Općinkog vijeća pitanje kada se planira završetak radova na Domu kulture u Maloj Subotici. Predlaže da u dogovoru sa Odborom za kulturu i udrugama organizira prema uzoru na druge općine novogodišnji sajam ili vikende sa tamburašima, limenom glazbom, izložbama i sl. Prema  riječima načelnika radovi se planiraju završiti do Božića, a već su obavljeni informativni razgovori sa predsjednicom Odbora za kulturu.