Anketa je promijenjena, a sada nas zanima da li ste za izdvajanje Štefanca iz naše općine. Pitanje u četvrtoj anketi na web stranici je bilo: Koji je stupanj Vašeg obrazovanja? A rezultati ankete su sljedeći:

Fakultet – 46% (23)
Srednja škola – 42% (21)
Osnovna škola – 6% (3)
Nemam osnovnu školu – 6% (3)