Anketa je promijenjena, a sada nas zanima da li ste zadovoljni razvojem naše općine. Pitanje u petoj anketi na web stranici je bilo: Da li ste za izdvajanje Štefanca iz naše općine? A rezultati ankete su sljedeći:

Da – 72,1% (75)
Ne – 17,3% (18)
Svejedno mi je – 10,6% (11)