Anketa je promijenjena, a sada nas zanima da li ste uključeni u rad koje udruge u našoj općini. Pitanje u šestoj anketi na web stranici je bilo: Da li ste zadovoljni razvojem naše općine? A rezultati ankete su sljedeći:
Da – 74,4% (285)
Ne – 23,8% (91)
Ne znam – 1,8% (7)