Anketa je promijenjena, te nas sada zanima koji je stupanj Vašeg obrazovanja. Pitanje u trećoj anketi na web stranici je bilo: Da li ste zaposleni? A rezultati ankete su sljedeći:
Da – 79,3% (23)     
Ne – 20,7% (6)