Izvješće načelnika
Načelnik  Vladimir Domjanić podnio je izvješće o aktivnostima od prošle sjednice. Uređuje se pješačko biciklistička staza u Maloj Subotici, u Ulici Braće Radić te u Štefancu u ulici V.Nazora. No ta se staza neće dovršiti zbog problema s terasom ugostiteljskog objekta koja zadire na općinsko zemljište. U Palovcu se uređuje okoliš Društvenog doma, a u Držimurcu- Strelcu se planira također urediti okoliš Doma kulture prije zime. U Svetom Križu će se održati zbor mještana u svezi prodaje dijela Društvenog doma jednom trgovačkom poduzeću. Općina je kandidirala tri projekta Fondu za zaštitu okoliša i to rekonstrukciju vanjske rasvjete na području Općine jer je dosta zastarjela sa čak 95 posto živinih žarulja koje imaju veliku potrošnju i kvarljivost. Drugi projekt je toplinska fasada na Domu kulture u Maloj Subotici, a treća također toplinska fasada na Domu DVD Mala Subotica. Više u nastavku.


Izdavanje suglasnosti za vađenje šljunka u Držimurcu
Vijećnika Dejana Horvata zanimalo je tko je dao suglasnost za vađenje šljunka sa šljunčare u Držimurcu i zašto se Općina nije očitovala o smještaju pročistača. Načelnik je odgovorio da je suglasnost dalo bivše Poglavarstvo na 58. sjednici održanoj 7.4. 2008., a Općinsko vijeće i javnost nije bila o tome obaviještena. Bivša vlast se nije očitovala, znači da je dana suglasnost za mjesto pročistača, premda je mogao biti udaljen od naselja još 200 metara uz gotovo nikakve troškove za investitora no Detaljnim planom uređenja Međimurske županije je određeno mjesto i zdana lokacijska dozvola.

Dejan Horvat

Posjet iseljenicima u Švicarskoj

Na poziv učitelja OŠ Mala Subotica, Božidara Vadlje, koji je na radu u Švicarskoj, učenici malosubotičke škole te članovi KUU Zvon i tamburaši otputovat će 8. 10. u Švicarsku na tri dana. Tamo se tih dana obilježavaju Dani iseljeništva. Folkloraši će imati nastup uz pratnju tamburaša, a nogometaši će odigrati prijateljsku nogometnu utakmicu, a za dobar štimung će se pobrinuti tamburaši KUU Zvon. U posjet će zajedno s učenicima i delegacijom iz škole ići i načelnik Vladimir Domjanić.

Đurđa Horvat

Trnava – obilnije kiše mogle bi uzrokovati izlijevanje

Vijećnik Valentin Šipuš obavijestio je vijećnike da je primio izvješće državnog vodopravnog inspektorata zaštite okoliša o zagađivanju Trnave na koje je već puno puta upozoravao. Nakon što je obavljeno čišćenje pročistača 4 na čakovečkom sajmištu više se ne osjeća takav smrad. No podsjetio je da je nakon obilnih kiša gotovo došlo do izlijevanja Trnave. Hitno je potrebno napraviti izmuljivanje Trnave i to u cijelom toku kroz naselja Općine. Slična se stvar dogodila prije 12 godina. Načelnik V. Domjanić se složio s tim da je taj problem potrebno  riješiti i to će se sigurno napraviti, samo dio po dio u skladu s mogućnostima.

Valentin Šipuš

Štete od poplava na staroj zgradi Općine
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic izvijestio je vijećnike o nastaloj šteti nakon visokog vodostaj podzemnih voda. Došlo je do izlijevanja kanalizacije. Zgrada je osigurana te se čekaju izvidi osiguravajuće kuće. U tom prostoru je smještena Poljoprivredna zadruga no pošto ona više tamo ne djeluje, predložio je da se taj prostor uredi i dade  na korištenje VMO Mala Subotica.

Dogradnju mrtvačnice ometaju nesređeni vlasnički odnosi pokojnika
Vladimira Mihalica je zanimalo u kojoj je fazi dogradnja mrtvačnice. Načelnik je Odgovorio da je problem u vlasništvu zemljišta na kojem se trebala vršiti dogradnja. Vlasnici su već pokojni, a problem vlasništva nije riješen pa se stoga ne može ishoditi lokacijska dozvola. Pokrenut će se rješavanje tog problema, a to bi moglo potrajati jer će biti potrebni izvidi sudske komisije.

Jadranka Sermek nova vijećnica
Vijećnik Miljenko Pintarić (SDP) podnio je ostavku na obavljanje svih dužnosti na koje je bio odabran i ne želi više sudjelovali u radu Vijeća. Na njegovom mjestu je u Vijeće i Odbore imenovana Jadranka Sermek.

Jadranka Sermek

Općina sufinancira prijevoz učenika
Gotovo jednoglasno Vijeće je prihvatilo odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Mala Subotica.. Za prijevoz autobusom i vlakom na relaciji Mala Subotica – čakovec, odnosno Prelog, Općina će izdvajati 60 kuna i 70 lipa mjesečno po učeniku, to je razlika pune cijene prijevoza vlakom do čakovca. Dok će se sa 100 kuna  sufinancirati prijevoz učenika koji putuju u Varaždin. Cijena mjesečne karte za vlak od Male Subotice do Varaždina je 228 kuna. Pošto i Međimurska županija subvencionira prijevoz sa 100 kuna, roditelji učenika koji putuju vlakom plaćat će samo 28 kuna. Suzdržana je na donošenje odluke bila vijećnica Đurđa Horvat uz obrazloženje da nisu svi učenici u ravnopravnom položaju.