Aktualni sat 5. sjednice Općinskog vijeća počeo je načelnik Vladimir Domjanić kratkim izvješćem o aktualnostima  u  Općini. Radovi na gradilištima na području općine Mala Subotica uglavnom su u  završnoj fazi. U  Ulica Trate, u Zoni poduzetništva  u tijeku su  završni   radovi na kanalizaciji. Obzirom na financijsku situaciju  ove godine nije prodana niti jedna građevinska parcela u Zoni,  a Općina planira utrošiti na  radove  u Zoni 11.000.000,00 kn stoga će se radovi na asfaltiranju ulice Trate završiti  iduće godine. Prošli tjedan u prostorijama Općine održan je radni sastanak u  nazočnosti župana i dožupana. Na sastanku  je dogovoreno  da će se sredstva planirana u Županijskom proračunu u iznosu od 300.000,00 kn  namijenjena za adaptaciju Doma kulture isplatiti ove godine, dok će se preostali dio planiranog iznosa od 200.000,00 kn isplatiti početkom slijedeće godine. Također se planira rekonstrukcija županijske ceste i raskrižja Sveti Križ i Orehovica te promjena prvenstva tih dviju ulica. Obzirom da je  ušteda na već izvedenim radovima u Zoni, izvršit će se produžetak fekalno-oborinske kanalizacije do spomenutog raskrižja.  Radovi na Domu kulture ne idu planiranim dinamikom no završetak se ipak  planira do Božića. U naselju Piškorovec ima dosta problema trenutno se prilazi izmjeni i dopuni detaljnog plana naselja, mijenja se trasa prilazne ceste,  a ima i  nezadovoljnih mještana jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Više sa sjednice pročitajte klikom ovdje.