Firma “Pavlic asfalt-beton” Dravska 18 iz Goričana izradila je ponudbeni troškovnika za sanaciju nerazvrstanih cesta u općini Mala Subotica. U troškovnik su  uključene slijedeće ulice… (više pod opširnije)   
  * Mala Subotica – M. Krleže kod kućnog broja  21 u iznosu od …24.151,15 kn
* Mala Subotica – željeznička stanica  u iznosu od ……………………7.266,80 kn
* Mala Subotica – kod željezničkog prijelaza – glavna cesta ……906,00 kn
* Štefanec – iza stadiona …………………………………………………………34.056,79 kn
Ukupna vrijednost radova iznosi 80.984,50kn, a  Poglavarstvo je na svojoj 63. sjednici jednoglasnom odlukom  prihvatilo navedenu ponudu. Također je dogovoreno da se raspiše   pozivni natječaj za zavažanje poljskih puteva  sa ukupno tri ponude, a u skladu sa predviđenim sredstvima iz proračuna.