Dana 18. prosinca 2018. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu sa Planom razvojnih programa za 2018. godinu
 3. Donošenje Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018. godinu
 4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018. godinu
 5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2018. godini
 6. Donošenje I. izmjena Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2018. godinu
 7. Donošenje Proračuna Općine Mala Subotica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa za 2019. godinu
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 9. Donošenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2019. godinu
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2019. godinu
 11. Donošenje Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstva u 2019. godini
 12. Donošenje Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 13. Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom te prenamjene poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 14. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec
 15. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Mala Subotica
 16. Donošenje Analize stanja sustava  civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu
 17. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 18. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o financiranju troškova školarine za Rosu Oršuš
 20. Informacije: Stanje sigurnosti za listopad 2018. godine

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje:

PREGLED PRIJAVLJENIH PROJEKATA U 2018

Usporedba koeficijenata i vrijednosti boda za komunalnu naknadu

 

I. ID Proračuna za 2018. godinu

Obrazloženje uz rebalans za 2018

Izmjene plana razvojnih programa za 2018_

I. izmjene i dopune Programa gradnje kom. infr. za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2018. godini

I. izmjene i dopune Programa financiranja udruga u 2018. godini

Proračun za 2019. godine

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2019. godini

Program financiranja udruga u 2019. godini

Program korištenja sredstava zakupa i ostalog za 2019. godinu

Odluka o donošenju II ID DPU Piškorovec

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Mala Subotica

Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2018. Općine Mala Subotica

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Mala Subotica za 2019. godinu

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2019. GODINU

Zaključak o prihvaćanju nacrta ugovora za troškove školarine za Rosu Oršuš