Dana 18. lipnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  2. Donošenje Odluke o ekonomskoj cijeni polaska Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica te o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske ustanove
  3. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Mala Subotica
  4. Donošenje Odluke o produljenju roka trajanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama sa područja Općine Mala Subotica na pročistač u Čakovec (klasa: 363-03/14-01/2, urbroj: 2109/10-02-14-22 od 01.07.2014. godine)
  5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2019. godini

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: