Općinski načelnik
Valentino Škvorc, dipl. ing. geoteh.   (nezavisni)

 

Zamjenik općinskog načelnika
Mladen Lacković, ing. lovstva   (nezavisni)

 

Općinsko vijeće Općine Mala Subotica  (6./2013.-6./2017.)

Redni broj Vijećnik Adresa Mobitel Funkcija Politička stranka
1. DANICA GLAD Palovec, Melinska 22 099/208-2492 predsjednica SDP
2. VALENTIN ŠIPUŠ Mala Subotica, B. Radića 54/B 098/951-0987 potpredsjednik Nezavisna lista
3. MIRAN PINTARIĆ Palovec, Glavna 83 098/9443103 potpredsjednik HLSR
4. DEJAN HORVAT Držimurec 22 098/914-2367 član Nezavisna lista
5. BILJANA BEDIĆ Palovec, Glavna 140 095/364-3753 članica SDP
6. VLADIMIR MIHALIC Mala Subotica, Glavna 11 098/923-2600 član HNS
7. JADRANKA SERMEK Sveti Križ, A. Šenoe 13 098/463-313 članica SDP
8. MLADEN KRIŽAIĆ Mala Subotica, Glavna 16 098/241 003 član HDZ
9. JOSIP HORVAT Mala Subotica, Benkovec 75 098/903-0081 član HSS
10. VESNA HALIĆ Mala Subotica, Glavna 56 098/965-0117 članica HDZ
11. JOSIP ŠEGOVIĆ Palovec, Glavna 82 099/756-6809 član HDZ
12. VLADIMIR GORIČANEC Sveti Križ, J.Slavenskog 26 095/901-9259 član Nezavisna lista
13. IVANA MIKAC- DODLEK Mala Subotica, M. Krleže 9 članica Nezavisna lista
14. IVAN MARČEC Palovec, Glavna 120 095/840-8523 član Nezavisna lista

 

ŽELJKO JANČEC Strelec 3 091/575-6201 zamjena: Goričanec Vladimir, rbr.12 Nezavisna lista

_____________________________

NOVI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA – konstituirano 19.6.2017.

R.BR. IME I PREZIME KUĆNI TELEFON/MOBITEL/ E-MAIL Adresa FUNKCIJA POLITIČKA STRANKA/LISTA
1. MLADEN KRIŽAIĆ 040/631-603
099/3241-445
mladen.krizaic@panex-dd.hr
Mala Subotica, Glavna 16 Predsjednik HDZ
2. JOSIP ŠEGOVIĆ 040/639-178
099/7566-809
j.segovic@gmail.com
Palovec, Glavna 82 Član HDZ
3. KRISTIJAN MARČEC 098/836316
kristijan@ezy.hr
Mala Subotica, B. Radića 26 Član HDZ
4. STJEPAN BARANAŠIĆ 040/639-548
099/3102-422
stjepan.baranasic1@ck.t-com.hr
Palovec, Melinska 31 Član HNS-liberalni demokrati
5. TOMISLAV PODGORELEC 040/631-056
098/9105-820
tpodgorelec@gmail.com
Mala Subotica, N. Tesle 11 Član HNS-liberalni demokrati
6. VLADIMIR HORVAT 040/631-279
098/6773-952
vhorv7@gmail.com
Mala Subotica, B. Bušića 20 Član HNS-liberalni demokrati
7. VLADIMIR DOMJANIĆ 040/631-486
098/242-818
vladimirdomjanic@gmail.com
Mala Subotica, B. Bušića 11 Potpredsjednik Nezavisna lista Vladimira Domjanića
8. DEJAN HORVAT 040/639-378
098/9142-367
dejan.horvat3@ck.t-com.hr
Držimurec, Držimurec 22 Član Nezavisna lista Vladimira Domjanića
9. VALENTIN ŠIPUŠ 040/632-015
098/9510-987
valentin.sipus@ck.t-com.hr
Mala Subotica, B. Radića 54/B Član Nezavisna lista Vladimira Domjanića
10. DANICA GLAD 040/639-427
099/2082-492
danica.glad@dgu.hr
Palovec, Melinska 22 Član SDP
11. JADRANKA SERMEK 040/620-063
098/463-313
jadranka.sermek@gmail.com
Sveti Križ, A. Šenoe 13 Član SDP
12. VESNA KRČMAR 040/631-199
098/1804-866
am.krcmar@gmail.com
Mala Subotica, I. Vurušića 11 Članica SDP
13. DRAGUTIN SRNEC 040/639-022
dragutin.srnec@gmail.com
Palovec, Nova 12 Članica Nezavisna lista Dragutina Srneca
14. IVAN ORŠOŠ 040/639-451
092/1216-636
Piškorovec 28 Članica HDZ

_____________________________

Jedinstveni upravni odjel

Mirjana Sečan – referentica za opće i upravne poslove
Ljiljana Cerovečki – viša referentica za financijsko-računovodstvene poslove
Blaženka Krčmar, oec.- viša referentica za opće i upravne poslove
Franjo Janković – komunalni radnik
Mladen Braniša – komunalni redar