Općinski načelnik
Vladimir Domjanić, 099/63 17 000 – Nezavisna lista

Vladimir Domjanić

Zamjenik općinskog načelnika
Dragutin Branilović, 098/17 85 689 –  Nezavisna lista

drago_slika_mala

Oćinsko vijeće Općine Mala Subotica (od 19.lipnja 2013.)

Redni broj Vijećnik Adresa Mobitel Funkcija Politička stranka
1. DANICA GLAD Palovec, Melinska 22 099/208-2492 predsjednica SDP
2. VALENTIN ŠIPUŠ Mala Subotica, B. Radića 54/B 098/951-0987 potpredsjednik Nezavisna lista
3. MIRAN PINTARIĆ Palovec, Glavna 83 098/9443103 potpredsjednik HLSR
4. DEJAN HORVAT Držimurec 22 098/914-2367 član Nezavisna lista
5. BILJANA BEDIĆ Palovec, Glavna 140 095/364-3753 članica SDP
6. VLADIMIR MIHALIC Mala Subotica, Glavna 11 098/923-2600 član HNS
7. JADRANKA SERMEK Sveti Križ, A. Šenoe 13 098/463-313 članica SDP
8. MLADEN KRIŽAIĆ Mala Subotica, Glavna 16 098/241 003 član HDZ
9. JOSIP HORVAT Mala Subotica, Benkovec 75 098/903-0081 član HSS
10. VESNA HALIĆ Mala Subotica, Glavna 56 098/965-0117 članica HDZ
11. JOSIP ŠEGOVIĆ Palovec, Glavna 82 099/756-6809 član HDZ
12. VLADIMIR GORIČANEC Sveti Križ, J.Slavenskog 26 095/901-9259 član Nezavisna lista
13. IVANA MIKAC- DODLEK Mala Subotica, M. Krleže 9 članica Nezavisna lista
14. IVAN MARČEC Palovec, Glavna 120 095/840-8523 član Nezavisna lista

 

ŽELJKO JANČEC Strelec 3 091/575-6201 zamjena: Goričanec Vladimir, rbr.12 Nezavisna lista

Jedinstveni upravni odjel

Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, voditeljica računovodstva
Mirjana Sečan, referent za opće i upravne poslove
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar

Komisije i odbori:

Komisija za Statut i Poslovnik
Jadranka Sermek, predsjednica
Dragutin Domjanić, član
Miran Pintarić, član

Odbor za proračun i financije
Danica Glad, predsjednica
Ivana Mikac-Dodlek, članica
Mladen Križaić, član

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Josip Šegović, predsjednik
Valentino Škvorc, član
Danica Glad, članica

Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja
Valentin Šipuš, predsjednik
Vesna Krčmar, članica
Josip Šegović, član 

Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Dejan Horvat, predsjednik
Božidar Puklek, član
Josip Horvat, član

Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
Ljiljana Šipuš, predsjednica
Sandra Mikac-Ciglar, članica
Vesna Halić, članica

Socijalno vijeće
Vesna Halić, predsjednica
Dodlek Ivan, član
Nevenka Rojko, članica 

Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Mladen Lacković, predsjednik
Vladimir Goričanec, član
Mladen Križaić, član 

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Zorica Leich, predsjednica
Biljana Bedić, članica
Simona Janković, članica