Schoenstatt – međunarodni pokret u Katoličkoj crkvi, duhovna obitelj svećenika, žena, muževa, obitelji, mladeži i djece. To je put u savezu s Marijom pridobivati ljude za Krista, zajednički graditi kulturu ljubavi za novi kršćanski društveni poredak. U listopadu 1914.godine pater Kentenich i nekoliko mladića u jednoj maloj kapelici sklapaju «Savez ljubavi» s Marijom. Nastaje milosno mjesto. Schoenstatt je dio grada Vallendera kraj Koblenza u Njemačkoj pa je pokret dobio ime po tom mjestu, a otac Kentenich je utemeljitelj pokreta.

Duhovnost – Savez ljubavi

Bitna poruka Svetog pisma o Bogu koji ljudima iznova nudi savez sa sobom, središnja je sastavnica schoensatattske duhovnosti. Povijest spasenja svjedoči o mnogim takvim savezima. Bog zove svakoga čovjeka da stupi u taj savez, da prati njegovu ljubav i da je prenese drugima. Marija nam pri tome može biti uzor. U Njoj vidimo čovjeka koji se posve otvara za Boga i s njime živi. Ona je odobrana da bude Majkom Otkupitelja. Uzvišen na križu, Isus i nama kaže: «Evo ti Majke». Poput Marije, s Njom povezani u Savezu ljubavi, i mi možemo postati novi ljudi koji žive iz temeljne snage ljubavi.

Svi koji sklapaju Savez ljubavi žele da ih Bog i Majka Božja upotrijebe kao svoje oruđe. Oni žele biti svjedoci Božje ljubavi u sredini gdje se nalaze: u obitelji, župnoj zajednici ili u apostolskim i drugim projektima. Oni nastoje svojim primjerom pokazati da zajedno s Marijom pomažu oblikovati novog čovjeka u novoj zajednici.

Više o svemu možete pročitati na linku Schoenstattsko svetište s lijeve strane u izborniku.